top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Project Forte – The Story About the Healthcare Apparatus

Projekttyp

Idé, Koncept, Copy, Filmmanus

Datum

Februari 2013

youtube-filmen

Projekttyp

Film

Kanal/Medie

YouTube

Project Forte var ett EU-projekt vars syfte var att uppmuntra kvinnor som jobbade inom vården att börja tänka entreprenöriellt och komma med nya idéer på hur vårdsystemet kan utvecklas och förbättras.

Projektet bjöd in till en pitch i samband med att man ville ta fram en film som skulle användas som diskussionsstartare vid föreläsningar, workshops och andra sammankomster inom projektet.

I briefen stod någonting i stil med att hela vårdapparaten skulle må bra av nya idéer och att fler tar initiativ att utveckla och förbättra. Den formuleringen tog vi fasta på och presenterade en idé som tog problematiken väldigt bokstavlig.

Vi visade upp en faktisk vårdapparat – eller en vårdfabrik – och beskrev lika bokstavligt de problem som kan uppstå i denna apparat. Till exempel att patientköerna blir för långa, att patienter faller mellan stolarna, att resurserna läcker och läggs på fel saker eller att apparaten överbelastas av det höga patienttrycket.

För att väcka idéer och en känsla av att alla kan bidra visade vi också upp enkla lösningar på problemen, som att skapa team som gör hembesök eller startar egna separata kliniker (egna apparater) för att minska vårdköerna eller folk som med små medel stopper de ekonomiska läckorna eller att folk faller mellan stolarna.

Som grädde på moset valde vi att göra filmen animerad, med ”Tim Burtonska” ambitioner, vilket innebär att jag skrev sagan om vårdapparaten i diktform, på rim.

Så, låt mig presentera dikten ”The Story About the Healthcare Apparatus”, av Samuel Skantz.

bottom of page